Intelligent
LM Dental Tracking System™

LM Dental Tracking System™ – Känn till lokalisering och status för alla instrument och material

LM Dental Tracking System™ låter dig spåra och övervaka instrument och material med hjälp av RFID-teknik. Instrument, handstycken, fyllnadsmaterial, implantat etc från olika tillverkare läses trådlöst in på några sekunder. Automatiserad spårbarhet, logistik och infektionskontrolldokumentation möjliggör att personal kan arbeta mer effektivt och fokusera på patienten.
”Internet of things” inom tandvård möjliggör insamling och analys av stora data för ständig förbättring av processer, arbetsflöden och kostnadseffektivitet.

  • Servern används för att dokumentera, spåra och verifiera användningscykler av aktiviteter gjorda med artiklar som är registrerade i systemet.
  • Läsarna registrerar aktiviteter på servern och får konfigurationer från servern. Användare kan få tillgång till servern för att få åtkomst till ett webbläsarbaserat användargränssnitt, t.ex. för att visa loggar och konfigurera systemet.
  • De artiklar som är registrerade i systemet kan vara olika typer av handinstrument och / eller material.

*) ”Internet of things” är när objekt förses med unika identifierare och förmågan att överföra data över ett nätverk. Ett exempel kan vara en person med hjärtmonitorimplantat eller som nu ett dentalinstrument med en RFID-tagg. Intelligensen inom instrumenten kan ge många fördelar för dentalkliniken.


Läs nästa: Fördelar med LM Dental Tracking System™

Choose your preferred language