Intelligent
LM Dental Tracking System™

Se hur mycket du skulle tjäna på att använda LM Dental Tracking System™

Räkna ut din potentiella vinst med att använda DTS™

Fyll i dina siffror

Beräkningen baseras på antaganden

  • Tiden för att skriva in data är 5 minuter per patient
  • 210 arbetsdagar per år
  • Kostnaden per minut är 4,50 €
minuter

Kostnadsreducering

Merinkomst

Per år

If you would like to request more information about LM Dental Tracking System™,
please fill out the form and we will get back to you shortly.

Choose your preferred language