Intelligent
LM Dental Tracking System™

Kompatibilitet mellan tillverkare

Allt på en dentalklinik kan anslutas till LM-Dental Tracking System™. DTS™ erbjuder kompatibilitet med instrument, handstycken och material etc från olika tillverkare.
Alla produkter med en RFID-tagg som använder UHF och EPC gen2v2 / RAIN är kompatibla med LM-Dental Tracking System™.

Ett API möjliggör kommunikation mellan LM Dental Tracking System™ och patienthanteringssystem, klinikhanteringssystem, ERP-system etc. API gör det också möjligt för RFID-läsare från andra tillverkare att anslutas till DTS-systemet.

Hårdvara för att integrera DTS i utrustning och konsultation avseende RF-mätningar, RFID-tagplaceringar och lösningar för infästning är också tillgängliga för både tillverkare och kliniker.


Läs nästa: LM Dental Tracking System™ highlights

Choose your preferred language