Intelligent
LM Dental Tracking System™

LM handinstrument med RFID-teknik

Idag fokuserar vi på ergonomi – utan att tappa effektivitet. Det nya LM-ErgoSense handinstrumentet uppfyller båda dessa krav och är verkligen en unik kombination av evidensbaserad ergonomisk design och inbyggd ny teknik.

LM-ErgoSense är resultatet av intensiv forskning och produktutveckling i nära samarbete med tandvårdspersonal och företagshälsovårdspersonal. Genom att placera elektroder på olika delar av handen, armen och kroppen mättes muskelaktiviteten och påfrestningen på tandvårdspersonal som arbetade i en simulerad laboratoriemiljö. Ett ergonomiskt handinstrument av hög kvalitet känns naturligt och bra i handen. Till och med enastående, enligt en beskrivning av den nya smarta LM-ErgoSense. Genom att kombinera en silikonyta med hög friktion som minskar den muskelkraft som behövs i kliniskt arbete med ett vetenskapligt designat handtag skapas det mest ergonomiska handinstrumentet.

“Känns bra i handen”

Hur viktigt det är med ett verkligt ergonomiskt instrumentgrepp är ett återkommande tema, vilket framgår av flera olika vetenskapliga studier. Ett handinstrument med tjockt silikonhandtag upplevs vara mer praktiskt, ge mindre påfrestningar och känns mer produktivt än de med tunnare skaft. LM-ErgoSense rankades som bäst på tio av fjorton angivna användbarhetsegenskaper, jämfört med de andra testade instrumenten, i en depurationssimulering. Dessutom rankades det som det bästa instrumentet.

Unik intelligens

LM-Dental har utvecklat idén med ett ergonomiskt instrument ytterligare. Ett avancerat autoklaverbart RFID-chip kan nu integreras i de nya LM-ErgoSense instrumentskaften, vilket gör att instrumentet blir komplett med tillförlitlig spårbarhet. Den skannade och dokumenterade informationen ger förbättrad patientsäkerhet, materialhantering och kostnadseffektivitet. Detta gör LM-ErgoSenses handinstrument till en unik kombination av ergonomisk design och ny teknik.

Förutom LM-ErgoSense handinstrument har LM utvecklat metoder för taggning av instrument från tredje part, handstycken och material med avancerade autoklaverbara RFID-taggar.

Nevala, N., Sormunen, E., Remes, J., & Suomalainen, K. (2013). Evaluation of ergonomics and efficacy of instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal, 6(1).

Mulimani, P., Hoe, V. C., Hayes, M. J., Idiculla, J. J., Abas, A. B., & Karanth, L. (2014). Ergonomic interventions for preventing musculoskeletal disorders in dental care practitioners. The Cochrane Library.

Dong, H., Loomer, P., Villanueva, A., & Rempel, D. (2007). Pinch forces and instrument tip forces during periodontal scaling. Journal of periodontology, 78(1), 97-103.

Suedbeck, J. R. (2016). The Effects of Instrument Handle Design on Forearm Muscle Activity During Scaling by Dental Hygienists.

Rempel, D., Lee, D. L., Dawson, K., & Loomer, P. (2012). The effects of periodontal curette handle weight and diameter on arm pain: a four-month randomized controlled trial. The Journal of the American Dental Association, 143(10), 1105-1113.

Laroche, C., Barr, A., Dong, H., & Rempel, D. (2007). Effect of dental tool surface texture and material on static friction with a wet gloved fingertip. Journal of biomechanics, 40(3), 697-701.

Seo, Na Jin, et al. ”Grip surface affects maximum pinch force.” Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 53.6 (2011): 740-748.


Läs nästa: Molnservern LM Dental Tracking System™

Choose your preferred language