Edistyksellinen
LM Dental Tracking System™

LM Dental Tracking System™ – Jokainen hammasklinikan instrumentti ja materiaali hallintaan

LM Dental Tracking System™ mahdollistaa instrumenttien ja materiaalien tehokkaan seurannan RFID-siruteknologian avulla. Kaikki klinikan tuotteet – instrumentit, käsikappaleet, paikka-aineet, implantit, ym – voidaan niiden valmistajasta riippumatta varustaa RFID-sirulla ja lukea langattomasti muutamassa sekunnissa. Materiaaliseurannan, välinehuollon ja logistiikan dokumentoinnin automatisointi edistää työskentelyn tehokkuutta lisäten itse potilastyöskentelyyn käytettävää aikaa. IoT:n (Internet of Things) hyödyntäminen hammasklinikalla mahdollistaa Big Datan keräämisen ja analysoinnin, jolloin sitä voidaan hyödyntää klinikan prosessien, materiaalinhallinnan ja kustannustehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen.

  • Järjestelmään rekisteröityjen instrumenttien ja materiaalien seurantatiedot tallennetaan palvelimelle.
  • Lukijoiden tiedot tallentuvat palvelimelle ja palvelin lähettää konfigurointitiedot lukijaan. Käyttäjät pääsevät käsiksi palvelimen tietoihin selainpohjaisella käyttöliittymällä.
  • Järjestelmään rekisteröitävät tuotteet voivat olla erilaisia käsi-instrumentteja ja/tai materiaaleja.

*) Esineiden Internet (IoT, Internet of Things) syntyy kun objektit yksilöidään ja ne voivat välittää tietoa verkossa. Objekti voi olla esimerkiksi henkilö, jolla on sydämentahdistin – tai nyt RFID-sirun sisältävä hammasinstrumentti. Hammasklinikat voivat hyödyntää instrumenttien älykkyyttä monilla tavoin.


Lue seuraavaksi: LM Dental Tracking System™ hyödyt

Choose your preferred language