Edistyksellinen
LM Dental Tracking System™

LM Dental Tracking System™ hyödyt


Potilasturvallisuus ja välinehuollon dokumentointi

Palvelimelle tallentuu kunkin seurattavan materiaalin tila, joten kliinikon on helppo seurata tuotteiden käyttökertoja ja ikää sekä varmistaa, että instrumenteille on tehty asianmukaiset huollot, tarkastukset ja validoinnit. Tietokanta sisältää seurattavaksi määriteltyjen desinfiointi-, huolto- ja sterilointitoimenpiteiden tietueet sekä yksilöidyt tiedot jokaisesta seurattavasta instrumentista ja materiaalista. Aikaa vievää manuaalista työtä vähentävät automaattitarkastukset ja -hälytykset parantavat riskienhallintaa ja lisäävät potilasturvallisuutta.


Prosessien optimointi ja kustannustehokkuus

Logistiikkaan ja materiaalihallintaan liittyvät kustannukset ovat noin 30 % terveydenhuollon palveluntuottajien kokonaiskäyttökustannuksista.[Nachtmann] LM Dental Tracking System™ mahdollistaa sekä yksittäisten kertakäyttöisten materiaalien että instrumenttien seurannan klinikalla koko niiden kierron ajan niin vastaanoton hoitohuoneessa kuin välinehuollossakin. Suorituskykyä mittaavat indikaattorit määritetään esimerkiksi käytössä olevan laatujärjestelmän tai normaalien toimenpidekäytäntöjen perusteella. DTS:n avulla käyttöön saatavan datan avulla on voidaan määrittää optimaalisia käytäntöjä sekä analysoida ja optimoida prosesseja, mikä mahdollistaa toimintojen jatkuvan kehittämisen.

[Nachtmann] Nachtmann, H., & Pohl, E. A. (2009). The state of healthcare logistics: cost and quality improvement opportunities. Center for Innovation in Healthcare Logistics, University of Arkansas

Kustannustehokkuus

  • aikaa vievien manuaalisten tarkastusten minimointi
  • varaston optimointi
  • materiaalivirran tehostaminen
  • hävikin vähentäminen

Prosessien optimointi

  • helpottaa kulutuksen seurantaa
  • kysynnän seuranta
  • ajankäytön hallinta
  • potilastyöskentelyn tehostaminen
  • hävikin pienentäminen


Kliinisen koulutuksen tukeminen

Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia tukea oppimista ja validoida opiskelijan pätevyyttä. LM Dental Tracking Systemin™ avulla voidaan dokumentoida kunkin opiskelijan prekliinisessä harjoittelussa käyttämät instrumentit ja materiaalit. Näin esimerkiksi instrumenttien tai materiaalien käyttöön liittyvät virheet voidaan tunnistaa ja korjata viivytyksettä. Myös yksittäisen toimenpiteen oppiminen ja kompetenssi sen suorittamiseen voidaan validoida ja dokumentoida. Kaikki hammasklinikan toimintojen vaiheet voidaan simuloida opetuksessa DTS:n avulla.


Resurssienhallinta

Niin suurille sairaaloille kuin pienille klinikoillekin on niiden toiminnan sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että oikeat instrumentit ja materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tieto kunkin instrumentin, käsikappaleen ja materiaalin sijainnista ja tilanteesta hoitohuoneessa tai huoltokierrossa mahdollistaa tehokkaan päiväkohtaisen suunnittelun sekä pitkän aikavälin budjetoinnin. Puuttuvan instrumentin paikantaminen tai varastotasojen optimoiminen eri hoitohuoneiden tai osastojen välillä on helppoa LM Dental Tracking Systemin™ avulla.
RFID-tunnistuksen avulla saadaan dokumentoitua esim. instrumenttia käyttänyt vastuuhenkilö, mikä auttaa vähentämään instrumenttien ja materiaalien hävikkiä.


Lue seuraavaksi: Edistykselliset UHF RFID-lukijat

Choose your preferred language